perspectives

ข้ามพรมแดนความคุ้นเคย

ไม่ใช่แค่การข้ามถนนกลางแยกจราจรอันแสนสาหัส หรือรสชาติอาหารอันแปลกแปร่ง แต่ประสบการณ์ในเวียดนามร่วม 20 ปี ในฐานะนักมานุษยวิทยาของยุกติ มุกดาวิจิตร กำลังชี้ชวนให้เห็นว่าแต่ละพื้นที่อย่างเวียดนามกับไทย มีความคุ้นเคยในวัฒนธรรมของตัวเองอย่างไร และเมื่อต้องข้ามพรมแดนความคุ้นเคยแล้ว สิ่งที่ต้องพบและเรียนรู้คืออะไร

หลักประกันสุขภาพที่รัก (6) : เสียงที่ดังกว่า

“หลักประกันสุขภาพที่รัก” ตอนที่ 6 นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เล่าบรรยากาศ ‘ชนะกินรวบ’ ในห้องประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ที่โหวตอย่างไร ฝ่ายวิชาชีพก็ชนะฝ่ายประชาชนทุกทีไป

ทางออกอยู่ที่ทุนนิยม

ในยามหัวเลี้ยวหัวต่อของบ้านเมือง ผู้คนสิ้นหวังกับปัจจุบัน หวาดหวั่นต่ออนาคต และสั่นคลอนกับอดีตของตนเอง
วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร เสนอทุนนิยมให้เป็น ‘grand strategy’ ใหม่ของประเทศไทย

กวีในวิทยาศาสตร์

การเดินทางของแสง สปีชีส์ และบทกวีไปด้วยกันได้อย่างไร ชลธร วงศ์รัศมี บอกเล่าในคอลัมน์
Poetic ว่าบทกวีและวิทยาศาสตร์มีสัมพันธ์เกี่ยวกระหวัดกันมากกว่าที่คิด

อ่านทางนักทฤษฎี

ศุภมิตร ปิติพัฒน์ ชวนอ่านทางของนักทฤษฎีและนักปฏิบัติ ทั้งสองนักมองโลกต่างกันอย่างไร อ่านและวิเคราะห์ปัญหาด้วยวิธีแบบไหน และทำไมจึงมีแนวทางแก้ปัญหาต่างกัน

การท่องเที่ยวกับเศรษฐกิจไทย

พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ตั้งคำถาม ใครได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวบูม และเราจะบริหารจัดการผลประโยชน์และสร้างความยั่งยืนให้กับรายได้จากการท่องเที่ยวได้อย่างไร

พรรคการเมืองใหม่ ขอนไม้ หมาเน่า หรือก้อนปฏิกูลกลางกระแสน้ำเชี่ยว

อายุษ ประทีป ณ ถลาง เขียนถึงสถานการณ์การเมืองไทยในช่วงปี่กลองเลือกตั้งเริ่มดัง พร้อมกับการอุบัติขึ้นของพรรคการเมืองใหม่กว่า 50 พรรค