Spotlights

2019 WHAT A YEAR!

สื่อ-ศิลป์ 2019 : ปีแห่งการช่วงชิงพื้นที่และเสรีภาพ

พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล ประมวลภาพรวมแวดวงสื่อมวลชน-ศิลปวัฒนธรรม ผ่านผลงานของ 101 ในปี 2019 – ปีแห่งการช่วงชิงพื้นที่และเสรีภาพ

เมื่อโลกนี้กำลังจะไหม้ : 2019 ปีแห่งหายนะ และความหวังของสิ่งแวดล้อม

ธีทัต จันทราพิชิต สรุปสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ผ่านผลงาน 101 ในปี 2019 ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา ไปจนถึงการเดินหน้าต่อสู้เพื่อโลกของคนรุ่นใหม่

เทรนด์ 2019 : How to เดินทางสู่โลกแห่งอนาคตอย่างไรไม่ให้ตกขบวน

ภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์ ย้อนดูเทรนด์สำคัญในปี 2019 ว่าด้วยเรื่องความเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยี และการเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัลนับจากนี้เป็นต้นไป

สิทธิมนุษยชน 2019 : สูญหาย บานปลาย ห่างไกลความเป็นธรรม

วจนา วรรลยางกูร ชวนทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมในสังคมผ่านผลงานตลอดปี 2019 ของ 101 ที่ทำให้เห็นถึงปัญหารอบด้านอันเรียงร้อยกลายเป็นสังคมปัจจุบัน

มองชีวิตผ่านพื้นที่ในปี 2019 : เมื่อปัญหาไม่เคยหายไปจากมนุษย์

ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย ย้อนมองเรื่องราวชีวิตที่เกิดขึ้นแต่ละพื้นที่ ซึ่งล้วนมีปัญหาเป็นของตัวเอง มองภาพรวมสกู๊ปตลอดปี 2019 ที่ฉายให้เห็นภาพการต่อสู้ของมนุษย์กับโครงสร้างที่กดทับอยู่

หนีจากชายขอบเพื่อปะทะกับความไม่เข้าใจ : สุขภาพจิต-เพศ ในปี 2019

ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์ ชวนสำรวจเรื่องเพศและสุขภาพจิต ในปี 2019 เพื่อทบทวนว่า ในสองประเด็นที่สังคมเริ่มเปิดใจ มีแง่มุมไหนที่ยังก้าวไม่พ้นอคติ และความไม่เข้าใจของคนในสังคมบ้าง

การเมือง 2019 : จากการ ‘เลือกตั้ง’ สู่วาระ ‘สัญญาประชาคมใหม่’

ธิติ มีแต้ม ชวนทบทวนการเมืองไทย 2019 ว่าอะไรคือปรากฏการณ์ และอะไรคือโจทย์สำคัญที่จะส่งผลต่อการเมืองไทยในปี 2020

โลก 2019 : ก้าวต่อไปของ (ความไร้) ระเบียบโลกใหม่ บนสมรภูมิการแข่งขันของมหาอำนาจ

กานต์ธีรา ภูริวิกรัย ย้อนมองโลก 2019 เพื่อสำรวจก้าวต่อไปของ (ความไร้) ระเบียบโลกใหม่ บนสมรภูมิการแข่งขันของมหาอำนาจ

เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย 2019 : ปีแห่งความยากลำบาก

สมคิด พุทธศรี สรุปภาพรวมเศรษฐกิจโลก-เศรษฐกิจไทย ในรอบปี 2019 ซึ่งปีแห่งความยากลำบาก และการผุดบังเกิดของโจทย์ที่ไม่เคยเจอมาก่อน