Spotlights

COVID-19: โรคเปลี่ยนโลก

วัดไข้กับ นิธิ เอียวศรีวงศ์ : เมื่อชาติไทยติดไวรัส

สนทนากับ นิธิ เอียวศรีวงศ์ เมื่อโควิด-19 เผยโฉมหน้าชาติไทยที่ไม่อาจโอบอุ้มทั้งรัฐบาลและพลเมืองให้พร้อมรับมือวิกฤต

101 In Focus EP.32 : COVID-19 กับระเบียบโลกใหม่

หน้าตาของการเมืองและเศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรในยุคหลังวิกฤต COVID-19 101 in focus ชวนอ่านบทความ “ไวรัส COVID-19 กับระเบียบโลกใหม่” ของ ผศ.ดร.จิตติภัทร พูนขำ

COVID-19 : โรคพลิกโลก เมื่อสหรัฐฯ เกิดวิกฤต

อาร์ม ตั้งนิรันดร เขียนถึงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในสหรัฐฯ ที่พาโลกเข้าสู่วิกฤตหนักหนาสาหัส และอาจจะเป็นการพลิกโฉมระบบและระเบียบโลกในระยะยาว

ความร่วมมือระดับภูมิภาคกับการรับมือโควิด-19 ของเอเชียใต้

ศุภวิชญ์ แก้วคูนอก เขียนถึงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศเอเชียใต้ ที่ทำให้เกิดการประชุมระดับภูมิภาคเพื่อรับมือการแพร่ระบาดร่วมกัน

โคโรนาไวรัสและจุดจบของโลกาภิวัตน์?

จันจิรา สมบัติพูนศิริ ชวนคิดถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์เมื่อโคโรนาไวรัส ส่งผลต่อวิธีคิดแบบ ‘ชุมชนนิยม’ และเรียกร้องให้รัฐชาติกลับมามีบทบาทสำคัญยามคับขัน

‘โรคระบาด’ ในรัฐธรรมนูญไทย

อิสระ ชูศรี สำรวจประเด็นและถ้อยคำเกี่ยวกับ “สาธารณสุข” ในรัฐธรรมนูญไทย พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงสิทธิ์ของประชาชน

ไวรัส COVID-19 กับระเบียบโลกใหม่?

จิตติภัทร พูนขำ เขียนถึงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์และการจัดระเบียบโลกใหม่ รวมถึงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่จะพลิกโฉมการเมืองโลกอย่างรวดเร็วและรุนแรง

หลังโรคระบาดจากไป จะเห็นอะไร

10 ข้อสังเกตจาก วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ที่จะเห็นการปรับตัวเพื่ออยู่รอดแบบใหม่ของมนุษย์ในอนาคตเมื่อโคโรนาไวรัสผ่านไป

กลไกอาเซียนต้าน COVID-19 : มาช้า ยังดีกว่าไม่มา

ปิติ ศรีแสงนาม เขียนถึง ASEAN EOC Network ซึ่งเป็นกลไกของอาเซียน ร่วมกับ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

คลั่ง–ป่วน–ป่วยในวิกฤต : อะไรคือสิ่งที่ควรทำเมื่อเกิดวิกฤต

นำชัย ชีววิวรรธน์ หยิบเอาคู่มือที่ว่าด้วยการสื่อสารความเสี่ยงในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน มาคลี่ให้เห็นว่าสิ่งที่รัฐควรทำ และประชาชนควรรู้ในภาวะวิกฤตโรคระบาดมีอะไรบ้าง