People

Story

หนึ่งฝันอันหลากหลาย: เปิดเบื้องหลังวิธีคิด วิธีทำงาน ของขบวนการนักศึกษา 4.0

101 ชวนสำรวจวิธีคิดและเบื้องหลังขบวนการนักศึกษาไทยในยุค 4.0 ผ่าน  ‘แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม’ ‘ประชาชนปลดแอก’ และ ‘นักเรียนเลว’ เพื่อทำความเข้าใจภาพใหญ่การเมืองไทย

“ผู้เกินกว่าราชา” และ “สวะสังคม”

กษิดิศ อนันทนาธร ยกข้อเขียนของปรีดี พนมยงค์ ที่กล่าวถึงผู้นิยมราชาธิปไตยอย่างเข้มข้น และชนรุ่นใหม่ผู้อาจมีวิสัยทัศน์คับแคบ จนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา มาเล่าสู่กันฟัง

หลี่เติงฮุย บิดาประชาธิปไตยไต้หวัน รัฐบุรุษหลากสีสันผู้ยิ่งยง

ธีรภัทร เจริญสุข เขียนถึงหลี่เติงฮุย รัฐบุรุษผู้นำประชาธิปไตยมาสู่ไต้หวัน ที่ถึงแก่อสัญกรรมในวัย 97 ปี ในปลายเดือนกรกฎาคม 2020

ครูเปลี่ยน ศิษย์จึงเปลี่ยน : บทเรียนล้ำค่าจากโรงเรียนที่ถูกลืม

ธิติ มีแต้ม สำรวจบทเรียนระหว่างครูและนักเรียนในโรงเรียนชนบท ที่ต่างตกผลึกการเรียนรู้ร่วมกัน นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีหวัง

“ผมเห็น ‘ปรีดี พนมยงค์’ เต็มไปหมดในกลุ่มคนรุ่นใหม่” – ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล

สำรวจมรดกทางความคิดของปรีดี พนมยงค์ ว่าดำรงอยู่และวิวัฒน์อย่างไรในสังคมไทยสมัยใหม่ กับ ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล

ราษฎร์ลำเค็ญบนราชดำเนิน

สำรวจชีวิตผู้คนบนถนนราชดำเนิน ถนนข้าวสาร รามบุตรี หลังวิกฤตโควิดพัดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตมาด้วย คนไร้บ้าน แม่ค้าร้านตลาด ไปจนถึงเจ้าของกิจการ อยู่กันอย่างไรในภาวะเช่นนี้

อนุสาวรีย์ที่มีค่า ของ ปรีดี พนมยงค์

เนื่องในวาระครบ 120 ปีชาตกาลของรัฐบุรุษอาวุโส กษิดิศ อนันทนาธร เขียนถึงความตั้งใจของปรีดี พนมยงค์ที่ต้องการจารึกประวัติศาสตร์คดีสวรรคตของร.8 ไว้เป็นมรดกแก่ชนรุ่นหลัง

‘ชุบ ศาลยาชีวิน’ มือพิมพ์ดีด ‘ปฐมรัฐธรรมนูญ’ สยาม

กษิดิศ อนันทนาธร เล่าเกร็ดชีวิตของ ‘ชุบ ศาลยาชีวิน’ มือพิมพ์ดีดร่างปฐมรัฐธรรมนูญบนเรือจ้างกลางแม่น้ำเจ้าพระยา