People

Interviews

ตัวตน โศกนาฎกรรม สันติประชาธรรม และ ‘ความล้มเหลวอันสง่างาม’ ของ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ตัวตนและความคิดของป๋วยมีรากที่มาอย่างไร? มรดกทางความคิดของป๋วย โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องสันติประชาธรรม อยู่อย่างไรในสังคมปัจจุบัน และยังมีน้ำยาอยู่หรือไม่? ชีวิตของป๋วยเป็นชีวิตที่สำเร็จหรือล้มเหลว ในเมื่ออุดมคติของป๋วยอย่างประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และสันติวิธี นับวันยิ่งเลือนลางไกลห่างจากสังคมไทย?

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ตอบคำถาม ปกป้อง จันวิทย์

นิวัต พุทธประสาท : คนทำหนังสือยุคนี้ ควรมีทัศนคติที่ดีต่อสื่อออนไลน์

นิวัตเป็นทั้งนักเขียน นักอ่าน และบรรณาธิการที่ทำงานด้านวรรณกรรมไทยมากว่า 20 ปี เขาบอกว่าสื่อออนไลน์คืออาวุธที่ต้องใช้เพื่อเข้าถึงคนอ่านให้กว้างที่สุด ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ทำไม 101 จึงเชื้อเชิญเขามาร่วมเป็นกรรมการ ‘ความน่าจะอ่าน’ เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ติดตามความคิดของเขาได้-ที่นี่!

ทรัมป์ 101: ที่มาและที่ไปของสหรัฐอเมริกายุคประธานาธิบดีทรัมป์

โดนัลด์ ทรัมป์ ทำงานในตำแหน่งประธานาธิบดียังไม่ทันครบสองเดือน สหรัฐอเมริกาก็เปลี่ยนไปจนแทบจำไม่ได้ ทั้งโลกหายใจไม่คล่องคอ รอดูว่าทรัมป์จะปล่อยหมัดเด็ดที่คาดไม่ถึงอะไรออกมาอีก The101.world ชวนย้อนอ่านบทสัมภาษณ์เรื่อง ‘ทรัมป์ 101’ ระหว่าง ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ กับ ปกป้อง จันวิทย์ เพื่อหาคำตอบว่าเราต้องเตรียมรับมือกับโลกใหม่แบบไหนในยุค 2017 ทรัมป์ครองเมือง