Media

presscast

PRESSCAST EP.06 : ยุคสมัยของ ‘The Potential’ กับ ‘ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ’

ธิติ มีแต้ม สนทนากับ ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ ผู้จัดการ way magazine และผู้อยู่เบื้องหลัง The Potential ถึงวิธีคิดและการทำงานสื่อในยุคที่สังคมไทยกำลังต้องการศักยภาพใหม่ๆ

PRESSCAST EP.05 : อาวุธสื่อสิ่งแวดล้อมในสายตา ‘ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล’

ธิติ มีแต้ม สนทนากับ ‘ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล’ นักเขียนประจำนิตยสารสารคดี ในฐานะประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์ว่าข่าวสิ่งแวดล้อมวันนี้สำคัญอย่างไร

PRESSCAST EP.04 : จาก BBC สู่ Patani NOTES : ‘นวลน้อย ธรรมเสถียร’

เปิดห้องเรียนนิเทศศาสตร์กลางเมืองปัตตานี คุยกับ ‘นวลน้อย ธรรมเสถียร’ สื่อมวลชนอิสระที่ผ่านสนามข่าวมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 80 ในนาม BBC และปัจจุบันกำลังทำเพจ Patani NOTES

PRESSCAST EP.02 : สื่อต้านรัฐประหาร ที่ชื่อว่า ‘ประชาไท’

ธิติ แต้ม คุยกับ เทวฤทธิ์ มณีฉาย บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าวประชาไท ในวาระก่อตั้งมาครบรอบ 15 ปี และยังเผชิญหน้ากับการถูกจำกัดเสรีภาพด้วยรัฐประหารในห้วง 13 ปี

PRESSCAST EP.01 : โมเมนตัมของสื่อสายเพลงกับ ‘พอล เฮง’

ธิติ มีแต้ม สนทนาประสาสื่อกับ ‘พอล เฮง’ นักเขียน-นักหนังสือพิมพ์สายศิลปวัฒนธรรม ผู้เขียน ‘ประชาธิปไตยนัยเพลง’