Media

Innerscape

Innerscape Ep.7 “เติบโตอย่างสมดุลด้วยสัมผัสรับรู้ 12 แบบ”

Innerscape ประจำเดือนนี้ พบกับแขกรับเชิญพิเศษ ‘หมอปอง’ หรือ นายแพทย์ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล แพทย์ธรรมชาติบำบัดตามแนวทางมนุษยปรัชญา ที่จะพาเราไปรู้จักกับ The 12 senses หรือการสร้างประสบการณ์ผ่านผัสสะ 12 แบบของเด็กแต่ละช่วงวัย

Innerscape Ep.6 เป็นครูศิลปะแบบไหนที่ไม่ทำให้เด็ก ‘กลัว’ ศิลปะ

Innerscape ศิลปะบนผืนใจ ตอนใหม่ ชวนคุยเรื่อง ‘ครูศิลปะ’ ผู้เชื่อมโยงระหว่างเด็กและศิลปะ ตัวแปรสำคัญที่อาจกำหนดว่า ศิลปะจะถูกระบายไปถึงผืนใจของเด็กหรือไม่

Innerscape Ep.5 “ผู้ใหญ่คือสีที่อยู่รอบตัวเด็ก”

ศิลปะบนผืนใจตอนใหม่ สนทนาถึงวิธีที่เด็กมองเห็นสี และรับเอาสีเข้ามาสู่ภายใน รวมไปถึงสภาวะของผู้ใหญ่ ในฐานะสีแสนสำคัญที่ล้อมรอบตัวเด็กทุกวัน

Innerscape Ep.4 “ห้องสำหรับเด็ก ระบายสีอะไรดี?”

Innerscpae ตอนใหม่ สนทนากันถึงความสำคัญของการเชิญสีและแสงมาห้อมล้อมบรรยากาศรอบตัว และพาไปรู้จักกับเทคนิคการลงสีแบบ ‘Lazure’ หรือการระบายสีโปร่งแสงซ้อนทับกัน ตามแนวคิดของศาสตร์มนุษยปรัชญา

Innerscape Ep.3 “เด็กชอบระบายแต่สีดำ จะเป็นอะไรไหม?”

Innerscape ตอนใหม่ จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับสีในมุมมองแบบ ‘ภววิสัย’ (objectivity) ลองมองสีจากรูปลักษณ์ รูปร่าง และธรรมชาติที่เป็นของสีเอง แหวกว่ายในจักรวาลสีสันที่อยู่รอบตัว เชื่อมโยงกับวันคืน และผันเปลี่ยนตามฤดูกาล

Innerscape Ep. 2 “ทำไมเด็ก ‘ต้อง’ ระบายสีออกนอกกรอบ”

Innerscape ตอนใหม่ ชวนมองภาพใหม่และความหมายแท้จริงของการ ‘ระบายสี’ (Paiting) ที่เหมาะกับเด็กเล็ก ที่อาจเป็นตัวช่วยสร้างความสมดุล และปลดความคิดของเด็กออกจากกรอบทั้งปวง

Innerscape Ep.1 “ศิลปะบนผืนใจคืออะไร”

Innerscape Ep.1 สนทนาถึงความหมายของ ‘innerscape’ และชวนย้อนมองศิลปะสมัยที่เรายังเป็นเด็ก เส้นที่เราวาดอย่างไม่มีระเบียบแบบแผน ลากไปบนกระดาษ บนเฟอร์นิเจอร์ในบ้าน หรือบนพื้นทราย ศิลปะชิ้นนั้นเกี่ยวข้องกับการเติบโตของเราอย่างไร