Media

Innerscape

Innerscape Ep.6 เป็นครูศิลปะแบบไหนที่ไม่ทำให้เด็ก ‘กลัว’ ศิลปะ

Innerscape ศิลปะบนผืนใจ ตอนใหม่ ชวนคุยเรื่อง ‘ครูศิลปะ’ ผู้เชื่อมโยงระหว่างเด็กและศิลปะ ตัวแปรสำคัญที่อาจกำหนดว่า ศิลปะจะถูกระบายไปถึงผืนใจของเด็กหรือไม่

Innerscape Ep.5 “ผู้ใหญ่คือสีที่อยู่รอบตัวเด็ก”

ศิลปะบนผืนใจตอนใหม่ สนทนาถึงวิธีที่เด็กมองเห็นสี และรับเอาสีเข้ามาสู่ภายใน รวมไปถึงสภาวะของผู้ใหญ่ ในฐานะสีแสนสำคัญที่ล้อมรอบตัวเด็กทุกวัน

Innerscape Ep.4 “ห้องสำหรับเด็ก ระบายสีอะไรดี?”

Innerscpae ตอนใหม่ สนทนากันถึงความสำคัญของการเชิญสีและแสงมาห้อมล้อมบรรยากาศรอบตัว และพาไปรู้จักกับเทคนิคการลงสีแบบ ‘Lazure’ หรือการระบายสีโปร่งแสงซ้อนทับกัน ตามแนวคิดของศาสตร์มนุษยปรัชญา

Innerscape Ep.3 “เด็กชอบระบายแต่สีดำ จะเป็นอะไรไหม?”

Innerscape ตอนใหม่ จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับสีในมุมมองแบบ ‘ภววิสัย’ (objectivity) ลองมองสีจากรูปลักษณ์ รูปร่าง และธรรมชาติที่เป็นของสีเอง แหวกว่ายในจักรวาลสีสันที่อยู่รอบตัว เชื่อมโยงกับวันคืน และผันเปลี่ยนตามฤดูกาล

Innerscape Ep. 2 “ทำไมเด็ก ‘ต้อง’ ระบายสีออกนอกกรอบ”

Innerscape ตอนใหม่ ชวนมองภาพใหม่และความหมายแท้จริงของการ ‘ระบายสี’ (Paiting) ที่เหมาะกับเด็กเล็ก ที่อาจเป็นตัวช่วยสร้างความสมดุล และปลดความคิดของเด็กออกจากกรอบทั้งปวง

Innerscape Ep.1 “ศิลปะบนผืนใจคืออะไร”

Innerscape Ep.1 สนทนาถึงความหมายของ ‘innerscape’ และชวนย้อนมองศิลปะสมัยที่เรายังเป็นเด็ก เส้นที่เราวาดอย่างไม่มีระเบียบแบบแผน ลากไปบนกระดาษ บนเฟอร์นิเจอร์ในบ้าน หรือบนพื้นทราย ศิลปะชิ้นนั้นเกี่ยวข้องกับการเติบโตของเราอย่างไร