Economy

Political Economy

Digital Transformation : โอกาส ความท้าทาย ความพร้อม และการปรับตัวของไทย

เราจะเปลี่ยนเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็น ‘โอกาส’ ของประเทศได้อย่างไร เทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจและสังคม ใครคือผู้ได้ประโยชน์ ใครคือคนที่มีโอกาสถูกทิ้ง และถึงที่สุดแล้วรัฐควรมีบทบาทอย่างไรเพื่อสนับสนุนให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลเกิดประโยชน์แก่ผู้คนอย่างถ้วนหน้า

นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา : หกปีแห่งความผิดหวังของ กสทช. และอนาคตที่ต้องจับตา

ปกป้อง จันวิทย์ ชวน นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา หนึ่งใน กสทช. ชุดแรก มาถามตรง-ตอบตรง เรื่อง 6 ปี กสทช. ตั้งแต่ประเด็นธรรมาภิบาล การจัดสรรคลื่นความถี่ การคุ้มครองผู้บริโภค จนถึงกฎหมาย กสทช. ฉบับใหม่ในระบอบ คสช.

บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ : “ภาษีสิ่งแวดล้อม” โจทย์เก่าในวันที่ไทยและโลกเปลี่ยน

101 ชวนบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ทบทวนโจทย์ใหญ่เรื่องการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของไทยอีกครั้ง ในวันที่สังคมไทยมีกติกาใหม่และแนวนโยบายระดับโลกกำลังเปลี่ยน

Economics Rules : เมื่อเศรษฐศาสตร์รุ่มรวยกว่าภาพจำของสังคม

สฤณี อาชวานันทกุล ชวนอ่าน Economics Rules ของ Dani Rodrik นักเศรษฐศาสตร์การเมืองจากฮาร์วาร์ด หนังสือเล่มสำคัญที่เหมาะสำหรับปรับทัศนคตินักเศรษฐศาสตร์

สิงคโปร์โมเดล : กำแพง 4 ด้านที่เผด็จการข้ามไม่พ้น

หลายประเทศอยากเลียนแบบโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของสิงคโปร์ แต่อะไรคือกำแพงกั้นขวางที่ทำให้โมเดลแบบสิงคโปร์ไม่สามารถถูกผลิตซ้ำในประเทศอื่นได้ง่ายๆ วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร เสนอคำตอบเกี่ยวกับเงื่อนไขความสำเร็จของสิงคโปร์

ดวงมณี เลาวกุล : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ความฝันที่(ไม่)เป็นจริง?

101 ชวน ดวงมณี เลาวกุล ตอบทุกคำถามและข้อวิจารณ์เกี่ยวกับร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีเพื่อความเป็นธรรมและเพื่อท้องถิ่นที่หลายฝ่ายร่วมผลักดันมาหลายทศวรรษแต่ไม่สำเร็จสักที รอบนี้ความฝันมีโอกาสเป็นจริงหรือไม่

เส้นทาง (เลี่ยง) ประชาธิปไตยของรัฐพัฒนา : เกาหลีใต้และไต้หวัน

วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร ชวนถกคำถามสำคัญของเศรษฐศาสตร์การเมืองคือ ความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจนำมาซึ่่งประชาธิปไตยโดยอัตโนมัติหรือไม่ ประสบการณ์ของเกาหลีใต้และไต้หวันบ่งบอกความคดเคี้ยวของวิถีประชาธิปไตยตะวันออกอย่างไร

The Origin of Wealth

สฤณี อาชวานันทกุล ชวนอ่าน The Origin of Wealth ของ Eric Beinhocker หนังสือที่นำเสนอ “เศรษฐศาสตร์เชิงซับซ้อน” ที่สังเคราะห์จากองค์ความรู้หลายศาสตร์ มาแทนที่ “เศรษฐศาสตร์ดั้งเดิม” ที่ล้มเหลวในการอธิบายโลกแห่งความจริง