column name

หลักประกันสุขภาพที่รัก

หลักประกันสุขภาพที่รัก (7) : หลักประกันมีค่ารถไปโรงพยาบาล

“น่าจะมี 30 บาทขึ้นรถทุกคันด้วยนะ” นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เล่าเรื่อง “หลักประกันสุขภาพที่รัก” ผ่านการเดินทางไกลของผู้ป่วยคนหนึ่ง และการมองการณ์ไกลของหมอรุ่นพี่คนหนึ่ง

หลักประกันสุขภาพที่รัก (6) : เสียงที่ดังกว่า

“หลักประกันสุขภาพที่รัก” ตอนที่ 6 นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เล่าบรรยากาศ ‘ชนะกินรวบ’ ในห้องประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ที่โหวตอย่างไร ฝ่ายวิชาชีพก็ชนะฝ่ายประชาชนทุกทีไป

หลักประกันสุขภาพที่รัก (5) : ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ

“หลักประกันสุขภาพที่รัก” ตอนที่ 5 นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เล่าเรื่องเจ้าแม่นางแก้ว การบีบแตร และ ‘สงคราม’ ในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

หลักประกันสุขภาพที่รัก (4) : สงครามฝิ่นและข้อมูล

“หลักประกันสุขภาพที่รัก” ตอนที่ 4 นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เล่าชีวิตการทำงานเมื่อครั้งเป็นหมอฝึกหัด โดยมี “สงครามฝิ่น” เป็นฉากหลัง

หลักประกันสุขภาพที่รัก (3) : อำนาจของบัตรสงเคราะห์

คอลัมน์ “หลักประกันสุขภาพที่รัก” ตอนที่ 3 นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เล่าชีวิตหลังเรียนจบไปเป็นแพทย์ฝึกหัดที่จังหวัดเชียงราย ในยุคระบบบัตรสงเคราะห์ที่หมอมีอำนาจมหาศาลที่จะทำอะไรก็ได้ แม้กระทั่งสถาปนาตัวเองเป็นนักบุญที่มีแต่ “ให้” คือเซ็นฟรีให้ใครก็ได้

หลักประกันสุขภาพที่รัก (2) : คุ้มครองคนที่คุ้มครองตนเองไม่ได้

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เปิดบันทึกความทรงจำ เล่าเรื่องความสำคัญของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับงานด้านจิตเวช ในคอลัมน์ “หลักประกันสุขภาพที่รัก” ตอนที่ 2

หลักประกันสุขภาพที่รัก (1) : 3 ปีหรือ 33 ปีที่สูญหาย?

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ประเดิมคอลัมน์ใหม่ “หลักประกันสุขภาพที่รัก” บันทึกชีวิตและความคิดตลอด 33 ปีในระบบสาธารณสุขไทย บอกเล่าเหตุการณ์เล็ก-ใหญ่ ผ่านมุมมองของหมอคนหนึ่ง ที่เชื่อมั่นในหลักประชาธิปไตย การพัฒนา และงานสาธารณสุขที่เห็นชาวบ้านเป็นศูนย์กลาง