column name

หลักประกันสุขภาพที่รัก

หลักประกันสุขภาพที่รัก (38) : ออสเลอร์และจริยธรรมทางการแพทย์ ตอนที่ 4 (จบ)

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงชีวิตของ วิลเลียม ออสเลอร์ บิดาการแพทย์สมัยใหม่มาถึงตอนที่ 4 ผู้พยายามวางรากฐานการรักษาจริยธรรมแพทย์ไว้ หากแต่ปัจจุบันกลับเกิดปัญหาการแย่งชิงผู้ป่วยเพื่อผลตอบแทนเย้ายวน

หลักประกันสุขภาพที่รัก (37) : ออสเลอร์และจริยธรรมทางการแพทย์ ตอนที่ 3

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงชีวิตของ เซอร์วิลเลียม ออสเลอร์ บิดาแห่งแพทยศาสตร์สมัยใหม่ มาถึงตอนที่ 3 เมื่อสภาพแวดล้อมชีวิตช่วงต้นส่งผลให้ออสเลอร์เป็นแพทย์ที่มีหัวใจของมนุษย์มากที่สุดคนหนึ่ง จากอิทธิพลของธรรมชาติวิทยา เทววิทยา และวรรณคดี

หลักประกันสุขภาพที่รัก (35) : ออสเลอร์และจริยธรรมทางการแพทย์ ตอนที่ 1

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงชีวิตวัยเด็กของบิดาการแพทย์สมัยใหม่ ‘วิลเลียม ออสเลอร์’ เจ้าของวาทะ “Listen to your patient, he is telling you the diagnosis.”

หลักประกันสุขภาพที่รัก (34) : ห้าปีที่สูญหาย

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงสองขั้วตรงข้ามของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และปัญหาใหม่ที่เรื้อรังมานาน 5 ปีเต็มจากแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

หลักประกันสุขภาพที่รัก (33) : ฟรอยด์ ย้ำคิดย้ำทำ และ 30 บาทรักษาทุกโรค

หนังสือ ‘ฟรอยด์: ความรู้ฉบับพกพา’ เล่าบุคลิกภาพของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ ว่าเป็นพวกหมกมุ่นอย่างเข้มข้นจนจะนำไปสู่ ‘โรคย้ำคิดย้ำทำ’ แต่ นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ มองว่าความย้ำคิดของฟรอยด์เป็นระดับบุคลิกภาพเท่านั้น

หลักประกันสุขภาพที่รัก (32) : จากฟรอยด์ถึงคุณหมอสงวน

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ อ่านหนังสือ ‘ฟรอยด์: ความรู้ฉบับพกพา’ แล้วใช้จิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ มอง นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ที่เป็นผู้เสียสละ เข้าถึงและเข้าใจความทุกข์ยากของผู้คน

หลักประกันสุขภาพที่รัก (31) : ความเข้าอกเข้าใจร่วมกัน

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึง ‘ความเข้าอกเข้าใจร่วมกัน’ เกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ไม่ว่าจะยากดีมีจน เจ็บป่วยหรือแข็งแรง ทุกคนควรเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีได้โดยไม่มีเงื่อนไข

หลักประกันสุขภาพที่รัก (30) : หมอกควันเป็นปัญหาระดับชาติ

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงปัญหาหมอกควัน ซึ่งเขามองว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ หากแต่เริ่มปรากฏและยืดเยื้อมาสิบกว่าปี โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ อันสะท้อนว่าหลายต่อหลายรัฐบาลที่ผ่านมา ไม่ได้ใส่ใจหรือมีความสามารถพอที่จะแก้ปัญหานี้เลย

หลักประกันสุขภาพที่รัก (29) : หนักแผ่นดิน

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงอุดมการณ์ของนักศึกษาแพทย์ยุค 14 ตุลาฯ ซึ่งมีส่วนช่วยพลิกวงการสาธารณสุขได้อย่างอัศจรรย์ กระนั้นก็ไม่วายถูกตราหน้าว่า ‘หนักแผ่นดิน’

หลักประกันสุขภาพที่รัก (27) : อุดมการณ์ ตอนที่ 1

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงจุดกำเนิดของ ‘แพทย์ชนบท’ ในยุค 14 ตุลาฯ และตั้งข้อสังเกตถึง ‘อุดมการณ์’ บางอย่าง ที่ดูเหมือนว่าจะจางหายไปในยุคปัจจุบัน

หลักประกันสุขภาพที่รัก (26) : ฝุ่นควัน ซอมบี้ เลือกตั้ง

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงปัญหาฝุ่นละอองที่กำลังเข้าขั้นวิกฤต เชื่อมโยงกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พร้อมแนะวิธีแก้ปัญหาแบบเจ็บๆ ในกรณีสังคมไทยยังตกอยู่ใต้วังวนของการรัฐประหาร