column name

Dog Ear

Concrete Economics

101 ชวน สฤณี อาชวานันทกุล มาเล่าถึงแก่นเนื้อหาของหนังสือน่าอ่านด้านเศรษฐกิจและธุรกิจสมัยใหม่ ทุกจันทร์สุดท้ายของเดือน ประเดิมตอนแรกด้วยหนังสือ Concrete Economics ของ Stephen Cohen และ J. Bradford DeLong

“หนทางสู่การฟื้นเศรษฐกิจอเมริกันให้กลับมามีพลัง สร้างงาน และทำให้พลเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น หาใช่การยึดติดกับอุดมการณ์ทางการเมืองขั้วใดขั้วหนึ่ง โดยเฉพาะค่าย ‘ขวาจัด’ แต่จะต้องเริ่มต้นจากการย้อนกลับไปดูความสำเร็จของการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจในอดีต”

ความสำเร็จในอดีตมีคำตอบอะไรให้แก่เรา ค้นหาคำตอบได้จาก Concrete Economics ครับ