column name

รื้อถอนแล้วสร้างใหม่

คำหยาบเป็นทักษะสื่อสารและทักษะชีวิต

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึง ‘คำหยาบ’ และทักษะการสื่อสารเพื่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งนักเรียนนักศึกษาจำเป็นต้องฝึกปรือ

กรณีเด็กถูกทำร้าย-เรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ควรทำก่อน

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงสิ่งที่พ่อแม่ควรทำเมื่อลูกถูกทำร้ายร่างกายหรือล่วงละเมิด สิ่งสำคัญคือการพาลูกเข้าพบจิตแพทย์เด็กโดยเร็ว อย่ามัวรอหน่วยงานราชการให้เป็นข่าวเอิกเกริก

ป่วยการพูดเรื่องปฏิรูปการศึกษาถ้าไม่อนุญาตให้นักเรียนนักศึกษาคิด

นพ.ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงความจำเป็นของการเปิดพื้นที่ให้นักเรียนนักศึกษาคิดและพูด เมื่อการศึกษาคือกระบวนการพัฒนาวิธีคิดของเด็กๆ

จากสตาร์วอร์สถึงเกมออฟโธรนส์ เรื่องไม่ยอมจบที่รุ่นเรา

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึง Star Wars และ Game of Thrones ภาพยนตร์-ซีรีส์ต่างยุคที่สะท้อนถึงการต่อสู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด

นักปฏิรูปการศึกษาควรดีใจกับม็อบนักศึกษามิใช่หรือ

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ ชวนนักการศึกษา พ่อแม่ ครูอาจารย์ และสถาบันการศึกษา มองการประท้วงของนักเรียนนักศึกษาด้วยความเข้าใจ

สอบได้ที่เท่าไร

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงวัฒนธรรมการบูชาคนเก่งของการศึกษาไทยที่ชี้วัดด้วยข้อสอบมาตรฐานชุดเดียว จนเด็กทุกคนต้องเรียนเพื่อ ‘พิชิต’ ข้อสอบมาตรฐาน มากกว่าที่จะ ‘เรียนรู้รายทาง’ ตามที่ควรจะเป็น

ข่มขืนนักเรียน บ้านเก่า คนหาย สกาลา ตัดต้นไม้ใหญ่ และตัดผมแหว่ง

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึง ขั้นตอนของระบบราชการที่ทำให้ปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นซ้ำๆ แล้วเลือนหายไป การศึกษาสมัยใหม่จึงจำเป็นต้องฝึกความสามารถละทิ้งของเก่า-ริเริ่มสิ่งใหม่ให้แก่เด็ก

เด็กช้า ตอนที่ 2

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงแหล่งพลังงานของ ‘เด็กช้า’ คือ self-esteem หมายถึงความรักตนเอง ความสามารถที่จะรู้ว่าตนเองทำอะไรได้บ้าง

เด็กช้า ตอนที่ 1

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึง ‘เด็กช้า’ หลายรูปแบบที่จำเป็นต้องได้เจอผู้ใหญ่ที่ทราบเรื่องพัฒนาการเด็ก ครูที่มีความสามารถ รวมถึงแพทย์เฉพาะทางที่อยู่ในระดับขาดแคลน

โรงเรียนพึ่งตนเอง

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงความจำเป็นของการกระจายอำนาจ หากต้องการให้การศึกษาไทยเกิดความเปลี่ยนแปลงระดับมหภาค

ไม่รื้อถอนตอนนี้ จะได้ถอนเมื่อไร

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เสนอให้การจัดเตรียมโรงเรียนยุคโควิด-19 เป็นโอกาสที่จะปฏิรูปการศึกษา ลดขนาดชั้นเรียนและกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นดูแล

แบบเดิมๆ และแบบเดิมๆ

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ ชี้ชวนให้เห็นความสำคัญของการสร้างทักษะการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ตั้งต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก