fbpx

 

เนื่องในวันแรงงานข้ามชาติ 18 ธันวาคม ขอชวนทุกคนร่วมนึกถึงเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ผ่านการตั้งคำถามว่า
‘หน้าที่ของเราคืออะไร?’

ทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อครอบครัว ขวนขวายร่ำเรียนเพื่อให้ทันต่อโลก ทุ่มเทแรงกายและแรงใจเพื่อสังคม

ไม่ว่า ‘หน้าที่’ ของเราจะแตกต่างกันอย่างไร ดูเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่แค่ไหน เราทุกคนล้วนพยายามทำหน้าที่นั้นอย่างดีที่สุดเพื่อประกอบสร้างชีวิตที่ดีกว่า เช่นเดียวกันกับแรงงานข้ามชาติ

บรรดาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน คือ คนกลุ่มสำคัญที่เข้ามามีส่วนช่วยในการสร้างเศรษฐกิจและสังคม แต่ส่วนหนึ่งกลับต้องเผชิญปัญหาจากทัศนคติคนในประเทศปลายทาง จนเป็นเหตุให้ถูกกีดกัน เลือกปฏิบัติ รวมถึงถูกกระทำความรุนแรง

ทัศนคติด้านลบต่อแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติหญิง สร้างกำแพงกั้นขวางพวกเขาจากความสำเร็จ การเข้าถึงบริการ และสิทธิที่ควรได้รับ แม้ว่าที่ผ่านมาทัศนคติและแรงสนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่เราเชื่อว่าสังคมไทยยังดีขึ้นได้มากกว่านี้ น่าอยู่สำหรับแรงงานข้ามชาติและคนทุกคนได้มากกว่านี้

เราทุกคนต่างตั้งใจทำหน้าที่เพื่อชีวิตดีๆ ที่เราสมควรได้รับ
และเราทุกคนสมควรได้รับความเท่าเทียม
ร่วมกันทลายกำแพงอคติต่อแรงงานข้ามชาติ
ร่วมกันทำ ‘หน้าที่เพื่อเพื่อนมนุษย์’ ด้วยกัน

 

[101 x Spotlight Initiative]

Author