fbpx

People

29 Aug 2019

‘มอแกน’ ณ ชายแดนแห่งชายทะเล (photo essay)

ยศธร ไตรยศ ช่างภาพอิสระจากกลุ่ม ‘realframe’ ลงพื้นที่หมู่บ้านมอแกนที่อ่าวบอนหมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา และหาดราไวย์ จ.ภูเก็ต เพื่อบันทึกและถ่ายทอดความเป็นมนุษย์ของชาติพันธุ์อันเปราะบางที่กำลังเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง

ยศธร ไตรยศ

29 Aug 2019