vanchai tantivitayapitak

วิญญาณขบถของลูกผู้ชายชื่อ เฟื้อ หริพิทักษ์

วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ เล่าประวัติชีวิตศิลปินไทยที่ผ่านวิบากกรรมมาอย่างโชกโชน จากศิษย์รุ่นแรกของศิลป์ พีระศรี ที่สังคมไทยหลงลืมแต่โลกจดจำ จนถึงผู้แผ้วถางอนุรักษ์ศิลปะไทยในยุคสมัยที่ไม่มีใครให้ค่า

จากธัมมชโย ถึงยิ่งลักษณ์ ละครของชนชั้นนำ

สถานการณ์ของอดีตนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และพระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย มีความคล้ายคลึงกันอย่างไร วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ เขียนเล่าพล็อตละครของชนชั้นนำสองเรื่องสองตัวเอก

24 มิถุนายน 2475 ยุทธการพลิกแผ่นดินสยาม

วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ เปิดบันทึกประวัติศาสตร์ปากคำ เล่านาทีพลิกแผ่นดินสยาม ตั้งแต่เวลาย่ำรุ่ง วันที่ 24 มิถุนายน 2475 จุดเริ่มต้นของการลงมือก่อการ จนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2475 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม พ.ศ. 2475 พร้อมทรงพระอักษรกำกับต่อท้ายชื่อพระราชบัญญัตินั้นว่า “ชั่วคราว”

พระไพศาล วิสาโล ที่ข้าพเจ้ารู้จัก

วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ เขียนถึง พระไพศาล วิศาโล พระนักคิด นักเขียน นักกิจกรรม ผู้ยึดมั่นแนวทางสันติวิธี เนื่องในวันเกิดครบ 60 ปี

อานุภาพแห่งกล้องวงจรปิด

จากการวิสามัญฆาตกรรมนายชัยภูมิ ป่าแส ถึงการขุดเปลี่ยนหมุดคณะราษฎรเป็นหมุดหน้าใส

กล้องวงจรปิด หรือ cctv กลายเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการกล่าวขวัญอย่างแพร่หลายที่สุด

จากอุปกรณ์เพื่อการค้นหาความจริงกลายเป็นอุปกรณ์เพื่อปกปิดความจริง จากเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลายเป็นเครื่องมือทางการเมือง

วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ เขียนถึงการเมืองเรื่องกล้องวงจรปิด

ไทยแลนด์ 4.0 บอกอะไร

ไทยแลนด์ 4.0 กลายเป็นกระแสสังคมที่ได้รับความนิยมสูงสุด พูดกันและอ้างอิงกันทุกวงการ โดยเฉพาะราชการไทย ช่วงนี้หน่วยงานใดจะเขียนโครงการอะไร ต้องมีติ่งหรือพ่วงคำว่าไทยแลนด์ 4.0 รับรองว่าโครงการผ่าน

วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ผู้อำนวยการอาวุโสส่วนงานข่าว พีพีทีวี อดีตบรรณาธิการนิตยสารสารคดี คอลัมนิสต์ประจำ 101 ชวนคิดชวนคุยถึงคำเท่ล่าสุดในสังคมไทย … ไทยแลนด์ 4.0