Sarinee Achavanuntakul

Global Inequality

สฤณี อาชวานันทกุล ชวนอ่าน “กราฟช้าง” ของ Branko Milanović หนึ่งในกราฟแห่งยุคสมัยที่อธิบายสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำระดับโลกได้ดีที่สุด

ใครได้ประโยชน์ ใครเสียประโยชน์ จากเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ร่วมสมัย สฤณีนำคำตอบจากหนังสือ Global Inequality ของ Milanović มาเล่าสู่กันอ่าน

Concrete Economics

101 ชวน สฤณี อาชวานันทกุล มาเล่าถึงแก่นเนื้อหาของหนังสือน่าอ่านด้านเศรษฐกิจและธุรกิจสมัยใหม่ ทุกจันทร์สุดท้ายของเดือน ประเดิมตอนแรกด้วยหนังสือ Concrete Economics ของ Stephen Cohen และ J. Bradford DeLong

“หนทางสู่การฟื้นเศรษฐกิจอเมริกันให้กลับมามีพลัง สร้างงาน และทำให้พลเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น หาใช่การยึดติดกับอุดมการณ์ทางการเมืองขั้วใดขั้วหนึ่ง โดยเฉพาะค่าย ‘ขวาจัด’ แต่จะต้องเริ่มต้นจากการย้อนกลับไปดูความสำเร็จของการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจในอดีต”

ความสำเร็จในอดีตมีคำตอบอะไรให้แก่เรา ค้นหาคำตอบได้จาก Concrete Economics ครับ