pumsaran tongliemnak

เด็กไทยกับการสอบ PISA : มายาคติกับความเป็นจริง

จากกระแสข่าวการถอนตัวออกจากสอบ PISA ของประเทศไทย ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค ชวนสำรวจมายาคติว่าด้วยข้อสอบ PISA ที่สังคมไทย โดยเฉพาะ ‘ผู้ใหญ่’ ในแวดวงการศึกษามักเข้าใจผิด