Piti Srisangnam

Trump-Kim Summit 2.0: จากสิงคโปร์ถึงฮานอย

ปิติ ศรีแสงนาม เขียนถึงการประชุมกันระหว่างผู้นำสหรัฐ และเกาหลีเหนือ ที่กำลังจะเกิดขึ้นปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ ที่ประเทศเวียดนาม พร้อมวิเคราะห์แรงจูงใจและยุทธศาสตร์เบื้องหลังของฝ่ายต่างๆ ตั้งแต่สหรัฐ เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น รวมถึงอาเซียน

ฝุ่นละออง PM 2.5 ข้ามชายแดนได้ แต่อย่าให้ความขัดแย้งข้ามชายแดนไปด้วย

ปิติ ศรีแสงนาม เขียนถึงปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ซึ่งมีสาเหตุหนึ่งมาจากการเผาพื้นที่ทำการเกษตรในประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมยกกรณีศึกษาจากอดีต ที่สะท้อนให้เห็นว่าการแก้ปัญหานี้ ต้องอาศัยความร่วมมือในระดับประเทศ และการก้าวข้ามอคติ คือสิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรก

ประชาคมอาเซียนท่ามกลางสงครามการค้า : 5 ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นในปี 2019

ปิติ ศรีแสงนาม วิเคราะห์บทบาทของไทยในการทำหน้าที่ ‘ประธานอาเซียน’ ท่ามกลางสงครามการค้า พร้อมประเมินสถานการณ์ทั้งบวกและลบที่อาจเกิดขึ้นในปี 2019

จาก Industry 4.0 ถึงสงครามการค้าสหรัฐ

ปิติ ศรีแสงนาม พาไปย้อนดูประวัติศาสตร์การปฏิวัติอุตสาหกรรม ไล่มาจนถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ Industry 4.0 ที่มีหัวใจคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ที่นำมาสู่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน

จีน-ญี่ปุ่น-สหรัฐฯ : จากยุทธพิชัยสามก๊ก สู่ยุทธศาสตร์รับสงครามการค้า

ปิติ ศรีแสงนาม เขียนถึงการปรับความสัมพันธ์ครั้งล่าสุดของจีนกับญี่ปุ่น ซึ่งมีสงครามการค้ากับสหรัฐฯ เป็นตัวแปรสำคัญ โดยความเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจทำให้ไทยได้ ‘ส้มหล่น’ แบบเต็มๆ

7 บทเรียนการพัฒนาไต้หวัน

ปิติ ศรีแสงนาม เขียนถึงเส้นทางการพัฒนาประเทศไต้หวัน และกลั่นไอเดียจากการระดมสมองกันของนักธุรกิจและผู้บริหารระดับสูง ออกมาเป็น 7 บทเรียนสำคัญที่สังคมไทยควรเรียนรู้

20 ข้อควรรู้ : โอกาสท่ามกลางวิกฤตของไทยและอาเซียน ในสงครามการค้าของสหรัฐฯ

ปิติ ศรีแสงนาม สรุปสงครามการค้าของการค้าของสหรัฐฯ ฉบับย่นย่อ พร้อมทั้งชี้โอกาสและความเสี่ยงของผู้ประกอบไทยในระยะสั้น และทางออกที่ยั่งยืนสำหรับทุกคนในระยะยาว

สงครามทุเรียน : ไทย VS มาเลเซีย

ปิติ ศรีแสงนาม จับตายุทธศาสตร์การแปรรูปและส่งออก ‘ทุเรียน’ ของมาเลเซีย โดยเฉพาะการตีตลาดในประเทศจีน ซึ่งมีการทำข้อตกลงอย่างเป็นการระหว่างสองประเทศเมื่อไม่นานมานี้ และอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการส่งออกทุเรียนของไทย