fbpx

Social Issues

2 Dec 2018

แด่อาจารย์อคิน รพีพัฒน์ นักสังคมวิทยา-มานุษยวิทยาที่ยิ่งใหญ่ แต่อ่อนน้อมถ่อมตัวที่สุด

นิพนธ์ พัวพงศกร รำลึกถึง ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ นักสังคมวิทยา-มานุษยวิทยาคนสำคัญของไทย ผ่านบทเรียนภาคสนามจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัย

นิพนธ์ พัวพงศกร

2 Dec 2018