Nidhi Eoseewong

[ความน่าจะอ่าน] มันทำร้ายเราได้แค่ไหน ?

นิธิ เอียวศรีวงศ์ เขียนถึงหนังสือ ‘มันทำร้ายเราได้แค่นี้แหละ’ ของ ภรณ์ทิพย์ มั่นคง หนังสือที่ได้รับคะแนนสูงสุดในโปรเจ็กต์ ‘ความน่าจะอ่าน 2018-2019’