fbpx

Social Problems

“ไม่อยากได้เงิน ฉันอยากได้งาน” ความในใจของคน (เพิ่ง) ไร้บ้าน

101 ชวนรับฟังเสียงแห่งความเจ็บปวดของคน (เพิ่ง) ไร้บ้าน อะไรคือสิ่งที่พวกเขาต้องการที่สุดในวันที่โรคระบาดพลิกชีวิตเขาจากหน้ามือเป็นหลังมือเช่นนี้

นภสินธุ์ สามแก้วแจ่ม

4 มี.ค. 2021

Business

โควิดระลอกใหม่กับผู้ประกอบการที่ยังไม่ทันลืมตาอ้าปาก

หลังการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ซ้ำเติมธุรกิจของผู้ประกอบการที่ยังไม่ทันฟื้นไข้จากวิกฤตรอบแรก 101 ชวนสำรวจความคิด ความรู้สึก และวิธีปรับตัวของผู้ประกอบการที่กำลังเผชิญวิกฤตอยู่ในตอนนี้

นภสินธุ์ สามแก้วแจ่ม

15 ม.ค. 2021