fbpx

Politics

13 Jan 2023

กัญชาเสรี กัญชารักษาโรค และเศรษฐศาสตร์ของกัญชา: ถึงเวลาต้องหยุดสุญญากาศของนโยบายกัญชาใหม่

ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย เขียนถึงการใช้กัญชาทั้งในแง่การรักษาโรคและเศรษฐกิจ ตลอดจนสำรวจช่องโหว่ของนโยบายกัญชาใหม่ พร้อใคำถามที่ว่า ใครคือผู้ได้รับประโยชน์จากนโยบายกัญชานี้

ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย

13 Jan 2023

Economy

25 Oct 2021

ประเทศไทยพร้อมหรือยัง?: เมื่อหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์กำลังจะ disrupt ตลาดแรงงานไทย

ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย วิเคราะห์ตลาดแรงงานไทยในยุค automation พร้อมตีแผ่ผลกระทบเชิงประจักษ์จากการเข้ามา ‘ดิสรัป’ ของหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ต่อตลาดแรงงานไทย

ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย

25 Oct 2021

Economy

19 May 2021

ถึงเวลาต้องขึ้นภาษี..เพื่อสร้างอนาคต

ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย เสนอให้ขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (Earmarked VAT) โดยกำหนดให้นำไปใช้สำหรับสวัสดิการประชาชนเท่านั้น รวมทั้งต้องปฏิรูปโครงสร้างภาษีระยะยาว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ลงทุนให้อนาคตของประเทศ หลังจากโควิด

ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย

19 May 2021

Economy

3 Mar 2021

วัคซีนที่ล่าช้า คือต้นทุนและความทุกข์ยากของพี่น้องคนไทย

ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย ตั้งคำถามถึงศักยภาพการกระจายวัคซีนของไทยว่าจะทำได้รวดเร็วเพียงใด เพราะหากยิ่งล่าช้าเท่าไหร่ ย่อมหมายถึงความทุกข์ยากของคนไทยที่มากขึ้นเท่านั้น

ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย

3 Mar 2021