Janjira Sombatpoonsiri

การเมืองของทางเลือกและน้ำยาของฝ่ายก้าวหน้า: บทวิเคราะห์การเลือกตั้งในเยอรมัน

จันจิรา สมบัติพูนศิริ วิเคราะห์เบื้องหลังการเลือกตั้งเยอรมนี อะไรคือบทเรียนของฝ่ายก้าวหน้าจากความสำเร็จเกินคาดของพรรคฝ่ายขวา

สันติวิธีไม่สูญหาย

จันจิรา สมบัติพูนศิริ ชวนคิดแย้งและคิดต่อจากบทความ “สันติวิธีที่สูญหาย” ของสมชาย ปรีชาศิลปกุล ว่า สันติวิธีไม่ได้สูญหายไปไหน แต่หน้าตาเปลี่ยนไป ไม่เหมือนที่เราเคยรู้จักต่างหาก

ต้าน “ผู้นำอย่างทรัมป์” ด้วยนวัตกรรมประชาธิปไตย

จันจิรา สมบัติพูนศิริ สำรวจ “จุดอ่อน” ขบวนการต้านทรัมป์และผองเพื่อนผู้นำการเมืองขวาประชานิยม

ทำไมพวกลิเบอรัลอาจเคลื่อนไหวต่อต้านคนอย่างทรัมป์ไม่สำเร็จ แถมกลับยิ่งทำให้พวกเขาเข้มแข็งขึ้นไปอีก … แล้วเราจะสู้กับผู้นำขวาประชานิยมอย่างทรัมป์อย่างไรดี?

โลกเอียงขวา ประชานิยม และอนาคตประชาธิปไตย

จาก Brexit สู่ทรัมป์ ถึงเลอ เพน … กระแส “ขวาประชานิยม” กำลังครองโลก

จันจิรา สมบัติพูนศิริ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชวนตั้งคำถามถึงการเมืองเรื่องซ้าย-ขวา และประชานิยม ค้นหาคำอธิบายสาเหตุของ “โลกหันขวา” ทั้งในมิติวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ และสำรวจสารพัดคำถามใหม่ที่ท้าทายโลกยุคเอียงขวา

โลกจะเดินต่ออย่างไรบนทางแพร่งแห่งอนาคตของเสรีนิยมประชาธิปไตย