Isriya Paireepairit

‘Break Up Big Tech’ : เมื่อนักการเมืองต้องการลดอิทธิพลบริษัทไอทียักษ์ใหญ่

อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ สำรวจเบื้องหลังแคมเปญต่อต้านการผูกขาดของบริษัทไอทียักษ์ใหญ่ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ 2020