Chaipat Chunharas

ท้าทายสายตามนุษย์ : เรามองเห็นความจริง หรือมองเห็นจากความทรงจำ

คอลัมน์ Brainbug เดือนนี้ ชัยภัทรพาไปรู้จักกระบวนการมองเห็นที่ซับซ้อนของมนุษย์ เพราะอะไรคอมพิวเตอร์จึงไม่อาจเลียนแบบการอธิบายสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้เท่ามนุษย์

เราเชื่อสายตาตัวเองได้แค่ไหน? : ว่าด้วยการมองเห็นและกลลวงของสมอง

คอลัมน์ Brainbug เดือนนี้ ว่าด้วยกลลวงของสมองที่ทำให้เราสับสนว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นเป็นจริงแค่ไหน

Klüver–Bucy syndrome : เมื่อแรงขับล้นทะลัก และปีศาจภายในไร้โซ่ตรวน

คอลัมน์ Brainbug เดือนนี้ ว่าด้วยอาการ Klüver–Bucy syndrome เกิดจากความผิดปกติของสมองส่วนที่เป็นศูนย์การทำงานที่เกี่ยวกับอารมณ์ จนทำให้คนก้าวร้าว ควบคุมตัวเองไม่ได้ จนทำในสิ่งร้ายแรงที่คาดไม่ถึง