fbpx

อติเทพ ไชยสิทธิ์

ปัญหาการจัดการทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์: ว่าด้วย ‘ทวิกายาของพระมหากษัตริย์’

อติเทพ ไชยสิทธิ์ เขียนถึงหลักการ ‘ทวิกายาของพระมหากษัตริย์’ ของอังกฤษที่มองกษัตริย์ในเชิงบุคคลและสถาบันทางการเมือง นำมาสู่แนวทางการจัดการทรัพย์สินของกษัตริย์ และปัญหาด้านความคลุมเครือของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในประเทศไทย

สมภาร เดอ เลเป (Abbé de l’Épée): ผู้คืนคุณค่าความเป็นมนุษย์แด่คนหูหนวก

อติเทพ ไชยสิทธิ์ เล่าถึงบริบททางสังคมและทัศนคติต่อคนหูหนวกในศตวรรษที่ 18 รวมถึงชีวิตของสมภารชาร์ลส์-มิเชล เดอ เลเป ผู้สร้างรากฐานการศึกษาให้แก่คนหูหนวกจากฝรั่งเศสถึงทั่วโลก

จดหมายถึงพระมหากษัตริย์: เสียงเรียกร้องให้ปฏิรูป ก่อนการปฏิวัติใหญ่ของฝรั่งเศส ปี 1789

อติเทพ ไชยสิทธิ์ เล่าถึงประวัติศาสตร์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชนชั้นนำและกษัตริย์ฝรั่งเศส และการเขียนฎีการ้องทุกข์จากประชาชนทั่วอาณาจักรเพื่อเรียกร้องการปฏิรูป ก่อนจบลงด้วยการปฏิวัติ

ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์: การเดินทัพทางไกลของสังคมไทย

อติเทพ ไชยสิทธิ์ เขียนถึงการต่อสู้ช่วงชิงพื้นที่ทางความคิดในประเด็นปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ซึ่งเปรียบเสมือน ‘การเดินทัพอันยื้ดเยื้อยาวไกลผ่านสถาบันทางสังคม’

ฉันได้ยิน, ฉันจึงเป็นฉัน (1) : การสูญเสียการได้ยิน ตัวตน และดนตรี

อติเทพ ไชยสิทธิ์ เขียนถึงการสูญเสียการได้ยินของนักดนตรี แม้ว่าพวกเขาอาจประพันธ์ดนตรีต่อไปได้ด้วยการ ‘จินตนาการ’ ถึง ‘เสียงดนตรีในหัว’ แต่ที่ยากลำบากคือการสูญเสียความเป็นตัวตน

Deaf President Now! การปฏิวัติของคนหูหนวก

อติเทพ ไชยสิทธิ์ เขียนถึงการชุมนุมประท้วงของนักศึกษาหูหนวก ช่วงปี 80s ที่เริ่มต้นในมหาวิทยาลัยเล็กๆ จนกลายเป็นการต่อสู้ระดับชาติ