Artit Srijan

‘Tangerine เปล่า เปลือง เชื่อง ช้ำ’ กับทางหลายแพร่งของการเขียน

อาทิตย์ ศรีจันทร์ เขียนวิจารณ์วิธีเล่าเรื่อง ‘เซ็กซ์’ ในรวมเรื่องสั้น ‘Tangerine เปล่า เปลือง เชื่อง ช้ำ’ วรรณกรรมว่าด้วยความสัมพันธ์ซับซ้อนของชายรักชายโดย กวีวัธน์

‘แผนขจัดความโง่ของประชาชน’ กับ ความงุนงงของวรรณกรรมสะท้อนสังคมของไทย

อาทิตย์ ศรีจันทร์ วิจารณ์รวมเรื่องสั้น ‘แผนขจัดความโง่ของประชาชน’ ของไพฑูรย์ ธัญญา วรรณกรรมที่ว่าด้วยความเป็นสมัยใหม่ของสังคมไทย ที่มีเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญ