Adisorn Densutham

The King or The Clown เพราะรักดอก จึงหยอกเล่น

คอลัมน์ Under the Radar โดย อดิศร เด่นสุธรรม จะพาคุณไปสำรวจพื้นที่ต่างๆ ที่ตกสำรวจ หรือเคยมองข้าม แล้วคุณจะพบว่ามีเรื่องราว อิหยังวะ! อีกมากมายที่อยู่ใกล้เพียงแค่ขนตา