ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์ เรื่อง

เมธิชัย เดียวนะ วิดีโอ

 

 

24 กันยายน 2519 ชุมพร ทุมไมย และวิชัย เกศศรีพงษ์ศา ช่างไฟฟ้าสองคนเสียชีวิตและถูกแขวนคอที่ประตูบ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม หลังออกไปติดโปสเตอร์ต่อต้านการกลับเข้าประเทศของจอมพล ถนอม กิตติขจร

6 ตุลาคม 2519 ร่างของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สังหารหมู่ในธรรมศาสตร์ถูกกระทำความรุนแรงและแขวนที่บริเวณสนามหลวง

จากผู้เสียชีวิต 46 คน มีเหยื่อถูกแขวนถึง 5 คน  และนับจากวันนั้น ความจริง ความยุติธรรม ในประวัติศาสตร์ความรุนแรงทางการเมือง 6 ตุลา ก็ถูกแขวนไว้บนที่สูงจนแทบเอื้อมไม่ถึงด้วย

ครบรอบ 44 ปีแห่งความทรงจำทางการเมืองอันโหดร้าย ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องราวของ 6 ตุลา ถูกฉายเป็นภาพซ้อนทับกับปัจจุบันอีกครั้ง ผ่านนิทรรศการ ‘แขวน’ — หลักฐาน ประจักษ์พยาน ข้อมูล ภาพ และเทคโนโลยี Augmented Reality ถูกร้อยเรียงเข้าด้วยกันเพื่อบอกเล่าอย่างรอบด้าน และตอบคำถามว่า ทำไมคนไทยโหดร้ายได้ถึงเพียงนั้น?

101 พาชมนิทรรศการ ‘แขวน’ ภายใต้โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ 6 ตุลา และเจาะเบื้องลึกเบื้องหลังนิทรรศการครั้งนี้ไปกับ 4 ผู้จัด ธนาพล อิ๋วสกุล ผู้จัดการโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ 6 ตุลา และบรรณาธิการสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน, ภัทรภร ภู่ทอง ผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ 6 ตุลา และผู้สืบค้นข้อมูลในโครงการบันทึก 6 ตุลา, เบญจมาส วินิจจะกูล สถาปนิกผู้ออกแบบนิทรรศการ และ ปริยกร ปุสวิโร อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้จัดทำ Augmented Reality

Author

Suphawan Kongsuwan

ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์ - จบจากรั้ววารสารฯ ธรรมศาสตร์ รักที่จะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ด้วยน้ำเสียงสนุกสนาน เข้าถึงคนรุ่นใหม่ สนใจประเด็นเรื่องเพศ และเชื่อในการบอกเล่าเรื่องราวของผู้คนอย่างเท่าเทียม