:: อนาคต 5G อนาคตไทย : โอกาสอยู่ตรงไหน อะไรคือคำตอบ :: 

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ เคยให้สัมภาษณ์ The101.world ไว้ว่า 5G คือจังหวะพลิกเกมในโลกดิจิทัลของไทย ถ้าเราออกแบบระบบกำกับดูแลอย่างดี ตั้งแต่การประมูลจัดสรรคลื่นความถี่ จนถึงการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อให้เกิดการร่วมมือกันสร้างนวัตกรรมและใช้ประโยชน์จาก 5G อย่างกว้างขวาง รวมทั้งมีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคและปกป้องประโยชน์สาธารณะอย่างรอบด้าน เทคโนโลยี 5G ก็จะช่วยเปิดพื้นที่ให้เกิดผู้เล่นรายใหม่ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กระทั่งลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

แต่ถ้ายังมัวคิดแบบเก่า กำกับดูแลแบบเก่า โลกใหม่อย่าง 5G ก็จะไม่นำพานวัตกรรมใหม่ เสียโอกาสที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่สร้างอนาคตใหม่ มิหนำซ้ำ ในเศรษฐกิจแพลตฟอร์มแบบ 5G ยิ่งมีความเสี่ยงที่การผูกขาดจะรุนแรงขึ้นกว่าเดิม

ท่ามกลางกระแสผลักดันการประมูล 5G จากรัฐบาลและองค์กรกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมอย่าง กสทช. The101.world ชวนตั้งคำถามว่า ทำอย่างไรให้เทคโนโลยี 5G กลายเป็นจุดเชื่อมต่อในการสร้างอนาคตของสังคมเศรษฐกิจไทยอย่างแท้จริง?

สำรวจเส้นทางความพร้อมของประเทศไทยต่อเทคโนโลยี 5G และชวนคิดหลายแง่มุมก่อนเดินหน้าประมูล 5G กับ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการโครงการ CU Transformations จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ จรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและให้บริการด้านดิจิทัล ในคลิป 101 insights “5G : Connecting the Future”

โอกาสใหญ่ใน 5G อยู่ตรงไหน และอะไรคือคำตอบ?

………………………….

ย้อนอ่านบทสัมภาษณ์ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ “มหากาพย์คลื่นความถี่ไทย” ได้ที่ https://www.the101.world/somkiat-interview-on-spectrum-roadmap/

ย้อนชมและอ่าน Digital Dialogue หัวข้อ “อนาคตไทยในโลก 5G : คลื่นความถี่, IoT และสื่อดิจิทัล” ได้ที่ https://www.the101.world/digital-dialogue-3/

และหัวข้อ “จับตาอนาคต กสทช. กับการกำกับดูแลในยุค 5G” ได้ที่ https://www.the101.world/digital-dialouge-1/

ติดตามการเกาะติดประเด็น Digital Transformation ของ The101.world ได้ที่ https://www.the101.world/category/spotlights/digital-transformation/

………………………….

 

Author