:: LIVE :: 101 One-On-One Ep.99

‘ภาพยนตร์และแง่งามของศิลปะเรื่องเล่า’ กับ ‘นรา’ พรชัย วิริยะประภานนท์

คุยกับ ‘นรา’ นักเขียน นักเล่าเรื่อง นักวิจารณ์ภาพยนตร์ ที่มีน้ำเสียงเฉพาะตัว และมีงานเขียนออกมาอย่างสม่ำเสมอตลอดหลายสิบปี

ว่าด้วยเรื่องภาพยนตร์ ความงามของเรื่องเล่า วิธีเขียนงาน และการใช้ชีวิตของนักเขียนอิสระ

สนทนาสบายๆ ท่ามกลางบรรยากาศ (ที่หวังว่าจะ) หนาว

สองทุ่มตรง วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562

ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย ดำเนินรายการ