101 One-on-One Ep.76 พุธที่ 3 กรกฎาคม เวลา 2 ทุ่มตรง

‘ปัจฉิมลิขิตของความสัมพันธ์’
สนทนาว่าด้วย ‘หนังสือ ความหวามไหวของชีวิต และการเมือง!’ กับเจ้าสำนัก P.S. Book – ปนิธิตา เกียรติ์สุพิมล

คุยยาวๆ กับบรรณาธิการและนักเขียนสำนักพิมพ์ P.S. Book ที่สร้างนิยามใหม่ให้วรรณกรรมยุค ‘สบตากันบนรถไฟฟ้า แล้วจากลากันสถานีหน้า’ หนังสือที่ว่าด้วยความสัมพันธ์มีประเด็นอะไรซ่อนอยู่ น้ำเสียงของผู้หญิงในศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างไร และทำอย่างไรให้หนังสือเล่มรอดท่ามกลางกระแสนิยายออนไลน์ไหลหลาก

ถามตอบสไตล์ ‘ยั่วๆ บดๆ’ นินทาผู้ชาย ว่าร้ายผู้หญิง จิกกัดเผด็จการ

ดำเนินรายการโดย ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย