:: LIVE :: 101 One-on-One Ep.75 จันทร์ที่ 24 มิถุนายน ชวนผู้อ่าน 101 ร่วมสนทนาเรื่อง “2475” กับ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

สำรวจวิบากกรรมประชาธิปไตยไทย จาก 2475 ถึง 2562 ผ่านสายตาของนักประวัติศาสตร์สยาม อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตอบทุกคำถาม คลี่ทุกมายาคติเกี่ยวกับการอภิวัฒน์สยาม 2475 และชวนเจาะเวลาหาอดีตเพื่อเข้าใจการเมืองไทยในอนาคต ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน เวลาย่ำค่ำ สองทุ่มตรง ทาง The101.world

ดำเนินรายการโดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล