รายการ 101 One-on-One Ep51

:: LIVE :: ‘เขาวงกตแห่งเรื่องเล่า’ ของ วีรพร นิติประภา

ว่าด้วยการประกอบสร้างเรื่องเล่าในนวนิยายของวีรพร และการประกอบสร้างเรื่องเล่าในประวัติศาสตร์แบบไทยๆ จากไส้เดือนตาบอดฯ ถึงพุทธศักราชอัสดงฯ

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน เวลาสองทุ่มตรง ทางเพจ The101.world

ชวนสนทนาโดย โตมร ศุขปรีชา