ติดตาม :: LIVE :: “พาราควอตกับชะตากรรมผู้บริโภคไทย” กับ วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย)

ตอบทุกคำถามเกี่ยวกับชีวิตผู้บริโภคไทยในยุคอาหารอาบสารพิษ และธุรกิจเกษตรผูกขาด

ใน 101 One-on-One EP32

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลาสองทุ่มตรง ทาง The101.world

กรรณิการ์ กิจติเวชกุล ดำเนินรายการ