:: LIVE :: สนทนาสด “คนรุ่นใหม่กับการเมืองแห่งอนาคต” กับ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ใน 101 one-on-one EP20

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลาสองทุ่มตรง ทาง The101.world

ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ดำเนินรายการ