:: podcast :: 101 One-On-One Ep.127 : สำรวจเจเนอเรชันในวิกฤตโควิด-19 – ภูเบศร์ สมุทรจักร

สิ่งหนึ่งที่มาพร้อมการระบาดของโควิด-19 ไม่ใช่แค่ต้องระมัดระวังเชื้อโรค แต่ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ต้องระวังหลังจากมีนโยบายให้ทุกคนอยู่บ้านเพื่อหยุดการแพร่เชื้อ

จากลูกที่ต้องไปโรงเรียน พ่อแม่ต้องไปทำงาน คนโสดใช้ห้องไว้เป็นแค่ที่พักหลังเลิกงาน กลายเป็นผู้คนต้องมาอยู่รวมกันในที่อยู่อาศัยเป็นเวลานาน ความต่างของเจเนอเรชันจึงกลายเป็นเรื่องที่น่าจับตามอง รวมถึงวิธีการรับมือของคนต่างเจเนอเรชันที่มีภาระชีวิตต่างกันไปในภาวะวิกฤตเช่นนี้

101 คุยกับ ภูเบศร์ สมุทรจักร กลุ่มสาขาวิชาประชากรศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวและเจเนอเรชัน

คนแต่ละช่วงวัยเผชิญโควิดต่างกันอย่างไร มีปัญหาสำคัญเฉพาะรุ่นไหม เด็กเจเนอชันล่าสุดอย่างซี-อัลฟ่า จะมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน และโควิดเข้ามาเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ในครอบครัวได้หรือไม่ อย่างไร

ดำเนินรายการโดย ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย กองบรรณาธิการ The101.world

ติดตาม 101 One-On-One รูปแบบใหม่ในยุค COVID-19 เป็นประจำทุกสองทุ่มตรง วันจันทร์ถึงศุกร์