ในการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาช่วงที่ผ่านมา แทบทุกครั้งเราจะเห็นธงสีรุ้งถูกโบกสะบัดอย่างเด่นชัด และในที่ชุมนุมจะมีพื้นที่ทำกิจกรรมของผู้รณรงค์เรื่องความเสมอภาคทางเพศ ทำให้เห็นว่าประเด็นความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องที่ถูกขับเน้นความสำคัญในการเรียกร้องประชาธิปไตยของคนรุ่นใหม่

ที่น่าสนใจคือ ผู้เข้าร่วมการชุมนุมและกลุ่มผู้นำการประท้วงประกอบด้วยผู้หญิงและเพศหลากหลายในสัดส่วนที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เมื่อเทียบกับการชุมนุมทางการเมืองครั้งสำคัญช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา

ปรากฏการณ์นี้บอกอะไรแก่เรา เกิดอะไรขึ้นในสังคมที่คนจำนวนมากเชื่อว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติทางเพศอย่างรุนแรง
สิ่งนี้ไม่มีอยู่หรือถูกทำให้ไม่ปรากฏตัว

101 ชวนหนึ่งในผู้ปราศรัยในการชุมนุมที่ผ่านมาร่วมพูดคุย คือ วาดดาว-ชุมาพร แต่งเกลี้ยง นักกิจกรรมเพื่อความหลากหลายทางเพศ และโฆษกพรรคสามัญชน ที่หยิบยกประเด็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศและแนวคิดชายเป็นใหญ่ขึ้นมาพูดบนเวที และทำให้เห็นอคติของสังคมที่ยังกดทับคนบางกลุ่มให้อยู่กับการถูกเลือกปฏิบัติ

ดำเนินรายการโดย วจนา วรรลยางกูร หัวหน้ากองบรรณาธิการ The101.world