::LIVE:: 101 One-on-One Ep.162 “คิด เคลื่อน ไทย ในมหาวิกฤต” กับ พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช

ในห้วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับ 3 วิกฤตใหญ่ – สุขภาพ เศรษฐกิจ การเมือง – กลุ่ม CARE ได้เปิดตัวขึ้นเพื่อสร้างทางเลือกและเขย่าดุลยภาพใหม่ในสนามการเมืองไทย

คุยกับ นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช หนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่ม CARE ผู้ผ่านเกมการเมืองและประสบการณ์การบริหารมาอย่างโชกโชน

‘หมอมิ้ง’ อ่านเศรษฐกิจการเมืองไทยในมหาวิกฤตรอบนี้อย่างไร คุยลึก ถามตรงพร้อมกัน

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00 น. ทางเพจ The101.world

ดำเนินรายการโดย ยิ่งชีพ อัชฌานนท์