:: LIVE :: 101 One-on-One Ep.158 “จาก ‘เฟมินิสต์’ สู่ ‘เฟมทวิต’: สำรวจความ(ไม่)เท่าเทียมทางเพศในสังคมไทย”

ไม่นานมานี้ ประเด็นความเท่าเทียมทางเพศกลายเป็นที่ถกเถียงอย่างร้อนแรงในโลกออนไลน์ ควบคู่ไปกับปรากฏการณ์ ‘เฟมทวิต’ หรือการเคลื่อนไหวของเฟมินิสต์ที่รณรงค์ต่อสู่ผ่านทวิตเตอร์

ปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เราเห็นอะไร สถานการณ์เรื่องเพศที่เกิดขึ้นในครึ่งปีที่ผ่านมามีอะไรน่าจับตาบ้าง ความรู้และการเคลื่อนไหวว่าด้วยความเท่าเทียมทางเพศในโลกเปลี่ยนไปอย่างไร และประเทศไทยอยู่ตรงไหนเมื่อมองผ่านแว่นตาเพศวิถี

สนทนากับ ชานันท์ ยอดหงษ์ นักประวัติศาสตร์ผู้เขียนหนังสือ ‘นายใน’ และนักเขียนเจ้าของคอลัมน์ SEX-RAY

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 19.30 น. ทางเพจ The101.world

ดำเนินรายการโดย ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์