หลังจากเกิดวิกฤตโควิด-19  ‘บ้าน’ กลายเป็นสถานที่ที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยมากกว่าที่เคยเป็น นอกจากจะเป็นที่พักผ่อนนอนหลับแล้ว บ้านของหลายคนต้องกลายเป็นที่ทำงานด้วย คำถามสำคัญก็คือรูปแบบการอยู่อาศัยของผู้คนจะเปลี่ยนไปอย่างไร เมื่อเราต้องเผชิญกับการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

ไม่ใช่แค่บ้าน แต่ที่ทำงาน สถานศึกษา และพื้นที่สาธารณะจะเปลี่ยนโฉมไปอย่างไร เราจะถือโอกาสนี้ถอดบทเรียนการออกแบบอาคารว่ามีปัญหาใดซ่อนอยู่ได้หรือไม่ และเราจะเปลี่ยนโลกให้น่าอยู่ขึ้นได้อย่างไรผ่านการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม

101 ชวน รชพร ชูช่วย อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาร่วมคิด ร่วมถกเถียงในประเด็นเหล่านี้

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 1 ทุ่มตรง ทางเพจ The101.world

ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย ดำเนินรายการ