:: podcast :: 101 One-On-One Ep.140 : “จีนในสมรภูมิ COVID-19” – วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ::

วิกฤตโควิดเผยให้เห็นสภาพปัญหาอะไรในจีนบ้าง และจีนรับมือกับความท้าทายเหล่านั้นอย่างไร?

101 สนทนากับ วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ จากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำรวจความท้าทายที่ประเทศมหาอำนาจต้องเจอ ทั้งบทเรียนการรับมือโควิด สังคม การเมือง และเศรษฐกิจของจีนที่เปลี่ยนไปจีนกับการประท้วงในฮ่องกง ไปจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จีน-อเมริกา และศึกทวิตภพ “พันธมิตรชานม”

ดำเนินรายการโดย ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์ กองบรรณาธิการ The101.world