:: podcast :: 101 One-On-One Ep.138 : “ปัญญาฝ่าวิกฤต” ฉบับ บรรยง พงษ์พานิช

101 ชวนเรียนรู้ข้อคิดและประสบการณ์สู้วิกฤต ฉบับ “บรรยง พงษ์พานิช” ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ซึ่งผ่านวิกฤตในชีวิตมาแล้วหลายครั้ง โดยเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง 2540

สำหรับมหาวิกฤตเศรษฐกิจ COVID-19 ซึ่งคุณบรรยงบอกกับเราว่าหนักหนาสาหัสยิ่งกว่า The Great Depression เขาตีโจทย์และเตรียมรับมือกับวิกฤตใหญ่ครั้งนี้อย่างไร

ดำเนินรายการโดย ปกป้อง จันวิทย์ บรรณาธิการบริหาร The101.world

ติดตาม 101 One-on-One รูปแบบใหม่ยุค COVID-19 เป็นประจำทุกสองทุ่มตรง วันจันทร์ถึงศุกร์