fbpx

101 (mid)night round: อนาคตมานุษยวิทยา-มานุษยวิทยาอนาคต

YouTube video

จากปัญหาโควิด-19 วิกฤตการเมือง การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จนถึงกระแสการเหยียดความเป็นมนุษย์ คล้ายกับว่าโลกกำลังเรียกร้องการทำความเข้าใจมนุษย์ที่สุดครั้งหนึ่ง

เมื่อมานุษยวิทยาคือศาสตร์ที่พยายามทำความเข้าใจความเป็นมนุษย์มากที่สุดศาสตร์หนึ่ง น่าสนใจว่าหากมองผ่านแว่นตามานุษยวิทยา เรามองเห็นอะไรในโลกปัจจุบันและโลกอนาคต และอนาคตของศาสตร์มานุษยวิทยาที่มีคุณค่าความหมายกับโลกใหม่อยู่ตรงไหน

101 ชวนตั้งวงคุย ‘อนาคตมานุษยวิทยา-มานุษยวิทยาอนาคต’ กับ

นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

รศ.ดร.จักรกริช สังขมณี อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ อาจารย์ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย และ กานต์ธีรา ภูริวิกรัย

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00 น. ทาง Clubhouse

ชวนอ่านบทสัมภาษณ์ ‘มานุษยวิทยาต้องรอด’ ได้ : ที่นี่

#SACx101

MOST READ

Media

6 Aug 2020

Innerscape Ep.6 เป็นครูศิลปะแบบไหนที่ไม่ทำให้เด็ก ‘กลัว’ ศิลปะ

Innerscape ศิลปะบนผืนใจ ตอนใหม่ ชวนคุยเรื่อง ‘ครูศิลปะ’ ผู้เชื่อมโยงระหว่างเด็กและศิลปะ ตัวแปรสำคัญที่อาจกำหนดว่า ศิลปะจะถูกระบายไปถึงผืนใจของเด็กหรือไม่

ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์

6 Aug 2020

Media

13 Jul 2021

PRESSCAST EP.21 : เสียงคลื่นลูกใหม่ในสนามข่าว ‘วศินี พบูประภาพ’

ภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์ ชวน ‘วศินี พบูประภาพ’ อดีตนักกิจกรรมทางการเมือง ผู้ผันตัวมาสู่เส้นทางนักข่าวสังกัด workpointTODAY คุยประสบการณ์และภาพวงการสื่อที่เธอมองเห็น

ภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์

13 Jul 2021

Media

2 May 2023

‘คนจนเมือง’ คาดหวังอะไรในวันที่นโยบายไม่ตอบโจทย์

‘คนจนเมือง’ พวกเขามองนโยบายที่ผ่านมาอย่างไร และคาดหวังอะไรจากการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น

ศุภวิชญ์ ศิริสวัสดิ์วัฒนา

2 May 2023