จัสติน วูด แห่ง World Economic Forum บอกกับเราตอนให้สัมภาษณ์พิเศษกับ The101.world ว่า “เราอยู่ในโลกที่เรียกร้องการคิดใหม่ทั้งหมด”

โจทย์สำคัญในวันนี้ของสังคมเศรษฐกิจไทยคือ โลกเปลี่ยน ไทยจะปรับอย่างไร เมื่อโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเดิมพาประเทศไทยไปต่อไม่ได้ แล้วโมเดลใหม่ที่จะพาไทยสู่การเติบโตที่มีคุณภาพจะมีหน้าตาอย่างไร

101 in focus สัปดาห์นี้ ชวนคิดใหม่โต้คลื่นการเปลี่ยนแปลงโลก ตอบคำถามว่าจะสร้างอนาคตไทยให้ทันโลก เพื่อการพัฒนาที่มีพลวัต แข่งขันได้ เป็นธรรม และยั่งยืนอย่างไรดี ดำเนินรายการโดย ปกป้อง จันวิทย์ สมคิด พุทธศรี และพันธวัฒน์ เศรษฐวิไล

……………………

อ่านเพิ่มเติม

“เราอยู่ในโลกที่เรียกร้องการคิดใหม่ทั้งหมด” – Justin Wood แห่ง World Economic Forum
Futurising Thailand : พลังการเรียนรู้ในโลก 4.0
Futurising Thailand : ยกระดับคนไทย ในยุคอุตสาหกรรม 4.0
Futurising Thailand: มองไทยในเวทีการแข่งขันระดับโลก ผ่านสายตาสภาพัฒน์ฯ – ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
Futurising Thailand “การปรับตัวต้องเริ่มจากการมองเห็นว่า เราอยู่ตรงไหนของการเปลี่ยนแปลง” : ทศพร ศิริสัมพันธ์

ผลงานอื่นๆ ในโปรเจกต์  Futurising Thailand สร้างอนาคตไทย ให้ทันโลก

……………………

Spotify 
SoundCloud
Apple Podcasts

……………………

 

Author