หน้าตาของการเมืองและเศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรในยุคหลังวิกฤต COVID-19

101 in focus ชวนอ่านบทความ “ไวรัส COVID-19 กับระเบียบโลกใหม่” ของ ผศ.ดร.จิตติภัทร พูนขำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งนำเสนอคำตอบในเรื่องนี้

……….

อ่านเพิ่มเติม

ไวรัส COVID-19 กับระเบียบโลกใหม่? – จิตติภัทร พูนขำ

โคโรนาไวรัสและจุดจบของโลกาภิวัตน์? – จันจิรา สมบัติพูนศิริ

 

 

 

 

 

 

Author