เมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 104 ปีชาตกาลของ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ บุคคลประวัติศาสตร์ที่คนรุ่นหลังอาจจดจำในหลากหลายนิยามไม่ว่าจะเป็น ผู้ใหญ่ที่ไม่กะล่อน บุคคลที่ซื่อสัตย์พอที่จะเรียกร้องให้ผู้อื่นซื่อสัตย์ตามได้ รวมไปถึง คนตรงในประเทศคด

การจดจำอาจารย์ป๋วยในฐานะ ‘คนตรงในประเทศคด’ ดูน่าจะเป็นภาพสะท้อนสภาพการเมืองและสังคมไทยในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี น่าสนใจว่าแนวคิดคนตรงแบบอาจารย์ป๋วย ทั้งแนวคิดทางการเมืองและทางเศรษฐกิจนั้นเป็นอย่างไร เมื่อต้องอยู่ในสภาพบ้านเมืองที่ปกครองโดยรัฐบาลเผด็จการ

ร่วมสำรวจมรดกทางความคิดของ ป๋วย อึ๊งภากรณ์  ในรายการ 101 in Focus

ดำเนินรายการโดย ปกป้อง จันวิทย์ และ วิโรจน์ สุขพิศาล

……………………

อ่านและชมสารคดีเพิ่มเติม

คุณภาพชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน

จดหมายของนายเข้ม เย็นยิ่ง เรียนนายทำนุ เกียรติก้อง ผู้ใหญ่บ้านไทยเจริญ

101 ปี – 101 เรื่อง – ป๋วย 101

6 เรื่อง 6 ตุลาฯ กับอาจารย์ป๋วย

อะไรทำให้ป๋วยเป็นอมตะ ?

ตัวตน โศกนาฎกรรม สันติประชาธรรม และ ‘ความล้มเหลวอันสง่างาม’ ของ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

สารคดี ป๋วย อึ๊งภากรณ์: จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน

 

 

 

 

Author