ชวนฟัง podcast: 101 in focus ep.3 “จีนบนเส้นทางมหาอำนาจโลก”

สำรวจ ‘จีน’ ผ่านงานเขียนใน The101.world – จีนอยู่ตรงไหนในภูมิศาสตร์การเมืองโลก เราเข้าใจจีนผ่านแว่นตาใดได้บ้าง เราเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจโลกผ่าน “สงครามการค้าสหรัฐ-จีน” อย่างไร และจีนปรับตัวด้านการเมือง สื่อ และเทคโนโลยีอย่างไร บนเส้นทางสู่การเป็นมหาอำนาจ

ดำเนินรายการโดย ปกป้อง จันวิทย์ ร่วมด้วย สมคิด พุทธศรี วิโรจน์ สุขพิศาล และ พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล

……………………

อ่านเพิ่มเติม

“กับดักธูสิดีดิส” แห่งศตวรรษที่ 21 : การเปลี่ยนผ่านอำนาจโลกอย่าง(ไร้)สันติ? – จิตติภัทร พูนขำ

รานา มิตเตอร์ : จีนสมัยใหม่ บนบันไดสู่มหาอำนาจในศตวรรษ 21 – สมคิด พุทธศรี

แดน สเลเตอร์ : มุมมองใหม่ว่าด้วยประชาธิปไตยในเอเชีย – สมคิด พุทธศรี

สงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ จะจบอย่างไร? – อาร์ม ตั้งนิรันดร

“อย่าหาว่าเราไม่เตือนคุณ” อ่านจุดยืนของจีนในการเจรจาการค้าจีน-สหรัฐฯ จากหนังสือปกขาว – แซนด์ ธรรมมงกุฎ

จากสงครามการค้า สู่สงครามเทคโนโลยี และการช่วงชิงความเป็นผู้จัดระเบียบโลก – ปิติ ศรีแสงนาม

เบื้องหลังนโยบายการเมืองระหว่างประเทศของโดนัลด์ ทรัมป์ : เมื่อการเมืองภายในสหรัฐฯ สั่นสะเทือนการเมืองโลก – ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ 

แผนการใหญ่ A.I. 2030: จีนต้องการอะไร? – อาร์ม ตั้งนิรันดร

เมื่อโลกเรียน(เลียน)จากจีน – สันติธาร เสถียรไทย 

สกุลเงิน Libra ของ Facebook กับศึกชิงผู้นำโลกระหว่างจีน-สหรัฐฯ – อาร์ม ตั้งนิรันดร 

อำนาจนิยมดิจิทัล : จีนกับการเผยแพร่เทคโนโลยีควบคุมผู้เห็นต่าง – จันจิรา สมบัติพูนศิริ

เคล็ดวิชารักษาอำนาจของรัฐบาลเผด็จการ – อาร์ม ตั้งนิรันดร 

การปรับตัวของสื่อจีน ในยุคคลื่นลูกที่สี่ของ Digital Transformation – วิโรจน์ สุขพิศาล 

……………………

Spotify
https://spoti.fi/2YqeQ5A

SoundCloud
https://soundcloud.com/the101world

Apple Podcasts
https://apple.co/2Hpt4wE

 

Author