รายการ 101 in focus สัปดาห์นี้ ชวนคุณสำรวจปัญหา ‘ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา’ ที่เป็นเหมือนกับปัญหารากฐานของความเหลื่อมล้ำทั้งปวงในสังคมไทย

เริ่มตั้งแต่การมองภาพใหญ่ในระดับโลก – ภาพรวมการศึกษา วิกฤตการเรียนรู้และแนวทางแก้ไข รวมถึงทักษะที่จำเป็นสำหรับพลเมืองในศตวรรษที่ 21

ปิดท้ายด้วยการย้อนกลับมาสำรวจ ‘สถานการณ์การศึกษาไทย’ ที่ยังคงประสบกับปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำที่ไม่เคยจางหายไป รวมถึงฉายภาพแนวโน้มค่าใช้จ่ายในการเรียน และมาตรการที่รัฐควรเข้ามาช่วยเหลืออนาคตของชาติ

ดำเนินรายการโดย สมคิด พุทธศรี กานต์ธีรา ภูริวิกรัย และภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์

……………………

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษาไทย : เปลี่ยน ความเหลื่อมล้ำ เป็น ความเสมอภาค

 

 

 

 

Author