เมื่อปี 2558 รัฐบาล คสช. ประกาศพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุน จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนและด้านแรงงาน รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

ภาครัฐพยายามโฆษณาว่านโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และการจ้างงานในพื้นที่ และเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ภาพฝันดังกล่าวเกิดขึ้นจริงหรือไม่ อะไรคือข้อควรคิดและทางเลือกเชิงนโยบายเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ

101 ลงพื้นที่ “ทวาย” สำรวจเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ และผลกระทบต่อชุมชน

มาดูกันว่า ที่ว่า “พิเศษ” อะไรพิเศษ และพิเศษสำหรับใคร

ดำเนินรายการโดย ปกป้อง จันวิทย์ และปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย

……………………

อ่านเพิ่มเติม

สารคดี ในม่านหมอกเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

……………………

Spotify
https://open.spotify.com/episode/1wGnNf0GifwB7XHdemptjS

SoundCloud
https://soundcloud.com/the101world/101-in-focus-ep10

Apple Podcast
https://apple.co/2Hpt4wE

……………………

Author